Barbora Bálková / KUNSTKABINET

prodlouženo do 3. 6. 2021

Artinbox Gallery Vás srdečně zve na vernisáž výstavy:
Barbora Bálková: KUNSTKABINET
kurátorka: Nadia Rovderová

otevřeno: 17. 12. – 22. 12. 2020 denně od 15 do 18 h.
23. 12. 2020 – 4. 1. 2021 otevřeno pouze po předchozí domluvě
od 5. 1. 2021 do 28. 1. 2021 otevřeno úterý – čtvrtek 16 – 18 h.,
nebo po předchozí domluvě

prosíme o dodržení hygienických opatření (roušky, dezinfekce,
rozestupy…)

Výstava se koná za podpory Státního fondu kultury.
Výstavní program galerie Artinbox v roce 2020 byl podpořen
Městskou částí Praha1

Barbora Bálková / KUNSTKABINET
Koncepce průřezové výstavy Barbory Bálkové vychází z termínu Kunst Kabinet, které již od dob renesance vznikaly jako sbírky artefaktů propojujících různé oblasti vědy například geologii, etnografii, archeologii, ale také obsahovaly náboženské předměty jako relikvie, historické kusy a kabinetní malby. Výstava odpovídá zaměření kunst kabinetů svoji obsahovou pestrostí, stejně jako druhem zastoupených médií. Drobnější instalace doplňují malby i fotografické cykly. Kromě již v minulosti prezentovaných děl se na výstavě objeví řada nových instalaci, v nichž umělkyně kromě dalších materiálů často pracuje s vlasy. Jsou pro ni nezastupitelným nositelem informace. Na jedné straně mají v sobě zakódovánu přesnou genetickou informaci jednotlivce, na straně druhé v obecnější rovině nesou konkrétní symbolické obsahy podmíněné danou kulturou. V práci Barbory Bálkové se promítají obě tyto roviny, používá jak vlastní vlasy v malých intimních objektech s patrnými autobiografickými prvky, tak s vlasy umělé a to v instalacích reflektujících situace z našeho evropsko – křesťanského prostředí, či odkazující na jiné kulturní zvyklosti.

Barbora Bálková: z cyklu Destiny, nástěnné objekty, silikon, vlasy, překližka, železo, 2020