Suzanne Pastor

photo: Suzanne Pastor: 36 knedlíků / 36 dumplings, photograms, 2017


Suzanne Pastor

Sladké časy / Sweet Times

7. 11. – 7. 12. 2017

kurátorka: Nadia Rovderová
vernisáž 7. 11. 2017 od 18 h.

událost můžete sledovat a účast potvrdit zde: https://www.facebook.com/events/380182732416529/

Postupně doplňováno album fotografií z akce zde: https://www.facebook.com/pg/ArtinboxGallery/photos/?tab=album&album_id=1638214352917913

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Díla nejnovější i starší se potkávají na výstavě Suzanne Pastor, multimediální umělkyně, fotografky, kurátorky, spoluzakladatelky a první ředitelky Pražského domu fotografie. Američanka německého původu, žijící od r. 1990 v Praze, Suzanne Pastor (*1952) s humorem a nadhledem medituje o životě stráveném ve světě fotografie a umění, o médiu fotografie a jeho místě ve světě, ale rovněž o své rodině, blízkých a smyslu života. Série fotogramů, asambláží a skleněných fotografických knih nabízí unikátní úhel pohledu na fotografické umění.
Suzanne Pastor se v prostředí české fotografické scény pohybuje už přes třicet let jako umělkyně i jako kurátorka. V porevoluční době pomáhala české fotografii navrátit její místo na světové umělecké scéně. S bohatými zkušenostmi, které si přinesla z let strávených spoluprací se slavnou galerii Kicken v Berlíně, zde počátkem 90. let s entusiasmem jí vlastním pomáhala založit Pražský dům fotografie. Stala se rovněž jeho první ředitelkou.
Vlastní tvorba a čas věnovaný dětem, však po čase dostaly přednost, proto autorka od poloviny 90.let pracuje na volné noze a nenápadně v ústraní tvoří m.j. to, co lze dnes shlédnout na naší výstavě. Vybraly jsme díla ze všech tvůrčích etap, od ručně kolorovaných černobílých fotografií z let 80. a 90-tých, přes Adresáře, Skleněné knihy, koláže až po nejnovější tvorbu pozůstávající převážně z fotogramů. Autorka ve své tvorbě často používá fotografii ve formě třídimenzionálních objektů, mimo obrazové části používá v tvorbě rovněž text. Fotografie ručně koloruje, trhá, vrství, kombinuje s fotografiemi jiných současných i nežijících autorů. Její přístup k tvorbě je ovlivněn prací pro muzea a galerie, konkrétně užití materiálů souvisejících s „balením“ a prezentací fotografie jako komodity zahrnující sklo, pasparty, hřebíky, rámy, lepicí pásku, texty a v neposlední míře i použití stěny muzea či galerie jako posledního místa odpočinku pro zarámovanou fotografii jako objekt.
U všech děl je patrný nadhled a smysl pro humor, s jakým autorka nahlíží na svět kolem. Perfektně zvládá techniku, kde fotografii kombinuje s jinými materiály, často při použití průhledných fólií, či skla. Svůj sladký, či „sladký“ život nahlíží rovněž z hlediska psychologie, kterou stejně jako fotografii studovala ještě ve Spojených státech. Fotogramy objektů orální fixace, či různě se tvářících knedlíků, zde surreálně vplouvají do světa autorčiných přátel a rodinných příslušníků, potkávají se s fragmenty z výletů či pracovních cest do zahraničí a rovněž s odkazy na dějiny převážně české fotografie, kterou si Suzanne Pastor zamilovala. Vše překvapivě kompaktně předává odkaz o bohatém vnitřním světě kosmopolitní ženy, umělkyně, která upřímně a s humorem žije svůj život – tu v tmavé komoře, tu v kuchyni, tu zase ve světových fotografických institucích, muzeích či galeriích – to vše pak dokáže zpracovat v překvapivých kombinacích do děl plných humoru a nadhledu.
Suzanne Pastor (*16. 11 1952, Chicago) – americká umělkyně německého původu, od r. 1990 žije v Praze.
Narodila se německým rodičům jako druhá ze tří sourozenců, krátce poté, co emigrovali do USA z poválečného Německa. Vyrostla v Chicagu, hrála na flétnu, kreslila a fotografovala už od svých 11 let. Oba rodiče byli chemici.
Studia a profesionální dráha:
– Northwestern University (1970–75): humanitní studia s důrazem na psychologii, kurzy na Harwardu a Cornell University
– Práce a studia na Art Institute of Chicago, kde se účastnila svého prvního kurzu fotografie u Kenetha Josephsona.
– praxe v George Eastman House (1978–81), Rochester, NY, organizování aukcí současné fotografie, putovních výstav…
– University of Kassel (Hochschule für Bildende Kunst GHK Universität – Kassel), Německo (1981-1984): studia u Florise Neususse a Klause Honnefa.
– Pracuje pro Rudolf Kicken Gallery, Kolín (1981-1985), organizace a příprava výstav a katalogů (Česká a Evropská fotografická moderna), editování portfolií, práce a výzkum na téma Bauhaus.
– PHP – Prague House of Photography (1990-1999). Po desetiletí stráveném v Německu se Suzanne Pastor stěhuje do Československa – do Prahy. Je spoluzakladatelkou a první ředitelkou Pražského domu fotografie (dnes patří pod GHMP). Organizuje výstavy Jaroslava Rosslera, Jaromíra Funkeho, Františka Drtikola, Václava Zykmunda, Augusta Sandera, Evy Fuka, Barbary Crane, Jindřicha Štreita, Viktora Koláře a dalších. Věnuje se propagaci české fotografie v zahraničí.
Tvorba / nejdůležitější cykly:  Ručně kolorovaná zátiší, Zátiší těla, Secesní album / Adresář / Skleněné knihy / Fragmenty ze sexuálního života Jana S. / Valkyrie / Fotogramy / Krátká videa

———————————————————————————————————————————————–

Mixing new with older work, this exhibition of Suzanne Pastor, multimedia artist, photographer, co-founder and first director of Prague House of Photography, meditates with humor and wisdom on the photographic medium and its place in the world.   Suzanne Pastor (*1952), an American of German origin, has made Prague her home since 1990.  A series of photograms, assemblages and glass books offer a unique perspective on the art of photography.

———————————————-

Óda na knedlíky


Tak stateční! Jak placatí vojáci

spočívají na tvém talíři …

Kolik jich dokážeš sníst?

Malé nudné planetární ostrovy.

Neutrální, bez chuti a bezbarvé

čekají na zvelebení omáčkou.

Maso, zelí, švestky, meruňky, jahody,

sýr, mák, zakysaná smetana,

práškový cukr, jako sníh od princezny.

Cokoliv, jen se vyhnout faktu, že tam jsou

zbytečné jako faxový stroj.

Zastupují beztváří kalorického života,

tichou smrt zubů, žvýkání a skřípání…

Zkontroluj svůj život,

Potřebuješ je – knedlíky?

Smrt knedlíkům!

Smrt nudnému nudnému nudnému nudnému životu knedlíku!

Suzanne Pastor, 2017

(překlad do češtiny Nadia Rovderová)

———————————————————-

Ode to the dumpling


So brave, like flattened soldiers,

they rest on your plate…

How many can you eat?

Dull little planetary islands,

neutral, tasteless, colorless,

they await the glorification of gravy,

meat, cabbage, plum, apricot, strawberries,

cheese, poppyseed, sour cream,

powdered sugar, like the snow of princesses.

Anything to avoid the fact that they are there,

useless as a fax machine,

presenting a faceless caloric life,

a silent death of teeth, mashing and gnashing.

Inspect your life,

do you need it, the dumpling?

Death to the dumpling,

death to the dull dull dull life of the dumpling.

Suzanne Pastor, 2017