Tereza Lochmannová

Artinbox Gallery Vás srdečně zve na výstavu: / cordially invites you to the exhibition:
Tereza Lochmannová: ANIMAL MILITARIS
(1. – 30. 4. 2016)

kurátorka / curated by: Nadia Rovderová

Barevné dřevoryty a kresby mladé talentované výtvarnice se vyjadřují k aktuálním politicko-společenským tématům: válka, emigrace…

Color woodcuts and drawings by the young talented artist create commentary on current politic and social topics: war, emigration…

Událost na Facebooku můžete sledovat a účast potvrdit zde: https://www.facebook.com/events/915876928531867/

Fotografie z výstavy jsou k vidění zde: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.989549067784448.1073741881.100551130017584&type=1

výstava je otevřena: út., čt.:14 – 16 h. nebo po domluvě
opening hours: tue, thu: 2 – 4 p. m. or by request