CZECH FUNDAMENTAL (26. 5. – 19. 7. 2015), Museo di Roma in Trastevere, Italy

Museo di Roma in Trastevere in cooperation / ve spolupráci s:
photo edition berlin and / a Centro Sperimentale di Fotografia „CSF-Adams“

invites you to the first exposure of Czech photography in Italy. / vás zvou na první velkou výstavu české fotografie v Itálii:

CZECH FUNDAMENTAL
(26. 5. – 19. 7. 2015)

Project of Gunther Dietrich and Suzanne Pastor.
Curated by / kurátor: Gabrielle Agostini

press conference / tisková konference: 26. 5. 2015, 11 am.
opening / vernisáž: 26. 5. 2015, 6 pm.

FB event / událost na facebooku můžete sledovat zde:https://www.facebook.com/events/490102497808306/

169 photographs and one 19 min. film by 46 photographers. / 169 fotografií a jeden 19-minutový film od 46 fotografů a fotografek.

→ Avant-garde:
Ladislav Emil Berka, František Drtikol, Jaromír Funke, Alexander Hammid, Miloš Koreček, Jan Lauschmann, Jan Lukas, Jaroslav Rossler, Josef Sudek, Eugen Wiškovský, Václav Zykmund

→ Surrealism, Informel, Minimalism, Pop 60s and 70s:
Eva Fuka, Antonín Gribovský, Miroslav Hák, Milota Havránková, Běla Kolářová, Emila Medková, Ladislav Postupa, Vilém Reichmann, Ludvík Souček, Josef Sudek, Jan Svoboda, Miroslav Tichý

Film:
Hans Kragh-Jacobsen, “One day together with Stanislav Tůma, Prague,” 1969, camera Zivko Zalar. 19 min.

→ Contemporary 90s:
These photographers represent the last generation not absorbed by globalization and digitalization, which have in subsequent decades perhaps caused an irrevocable loss of a fundamentally Czech vision. The 90s gave nourishment to a new “avant-garde,” and both eras are ultimately united by their unconventionally creative appropriation of the photographic medium. /
Tyto fotografové představují fotografické práce poslední generace, jenž nebyla absorbována globalizací a digitalizací, které v následujících desetiletích pravděpodobně způsobí neodvratnou ztrátu čistě české vize. Devadesátá léta daly vzniknout nové „avantgardě,“ přičemž obě éry spojuje jejich netradičně tvůrčí přivlastnění si fotografického média.
Pavel Baňka, Eliska Bartek, Jaroslav Beneš, Jolana Havelková, Gabina Fárová , Štěpán Grygar, Václav Jirásek, Aleš Kuneš, Zdenek Lhotak, Helena Lukas, Miroslav Machotka, Pavel Mára, Josef Moucha, Suzanne Pastor, Ivan Pinkava, Nadia Rovderova, Jan Saudek, Jiří Šigut, Robert Silverio, Miro Švolík, Stanislav Tůma, Peter Župník