Philippe Dollo/ Lukáš Houdek

Artinbox Gallery zve na vernisáž výstavy: / invites you to the opening of the exhibition:

PHILIPPE DOLLO / LUKÁŠ HOUDEK:
ODSUN / EXPULSION
(15. 5. – 12. 6. 2015)

vernisáž / opening: pátek / friday 15. 5. 2015, od 18 h., fr. 6 p.m.

Letos uplyne 70 let od vydání Benešových dekretů a následných odsunů německého obyvatelstva z českého pohraničí Tyto události ani po letech neztratily na naléhavosti a aktuálnosti. Výstava ODSUN v pražské galerii Artinbox připomene toto smutné výročí, prostřednictvím fotografií dvou autorů. Lukáš Houdek, vyrůstal v odsunem postižené oblasti, a děsivé události rekonstruuje na základě archivních spisů. Francouzský fotograf Phillippe Dollo v téměř detektivní roli zkoumá oblast Sudet a hledá pochopení k přístupu Čechů k této nelichotivé stránce jejich historie.

This year marks the 70th year since the Beneš decrees issue and the subsequent expulsion of the German population from the Czech border regions. These events feel burning and relevant even after so many years. The „EXPULSION“ exhibition in Prague Artinbox Gallery commemorates this sad anniversary, through photographs of two authors. Lukáš Houdek grew up in the area affected by deportation, and he reconstructs the frightening events with the help of archive files. French photographer Philippe Dollo, like a detective, investigates the role of Sudeten and seeks to understand the approach of the Czechs during this unflattering page of their history.

Kurátorka / curated by: Nadia Rovderová