Helena Lukas

Helena Lukas: Z cesty / In Transit
(14. 3. – 14. 4. 2015)

kurátorka / curated by: Nadia Rovderova

vernisáž / opening: pá / fri. 13. 3. 2015 / 18 h. / 6 p.m.
hudba / music: Mike McNulty , Los Carlos
pivo: Two Tales Brewing
vína: Dvorní Vinotéka

Událost můžete sledovat a účast potvrdit zde:https://www.facebook.com/events/1665473397013432/

Fotografie z přípravy, vernisáže a průběhu výstavy zde: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.802278336511523.1073741862.100551130017584&type=1

Fotografka Helena Lukas (*1950, Praha) považuje za svůj domov Prahu, New York i Řím. Z těchto a mnoha dalších míst pocházejí snímky plné barev, pohybu a poezie. Výstava představí fotografie, z posledních let autorčiny tvorby.

Helena Lukas má fotografii v genech a pod kůží. Vyrůstala obklopena fotografiemi svého otce, legendárního fotografa Jana Lukase. Pomáhala mu v temné komoře i při sestavování fotografických knih. Provázela ho na jeho cestě z Československa přes Itálii do USA. Dnes spolu se sestrou spravují jeho rozsáhlou pozůstalost.

Nejnovější tvorba Heleny Lukas se ovšem od díla jejího otce liší (i když v pozadí bychom jistě našli různé spojitosti). Její snímky jsou barevné, pořízené digitálním fotoaparátem. Autorka často zabrousí až k malbě světlem. Jinde se zas přiblíží k barevné dokumentární fotografii, ovšem vždy se silným citem pro výtvarnou stránku – co do barev a kompozice. Přístup k fotografovaným subjektům je zvídavě ženský, často emotivní či nostalgický.

V souboru Z cesty, který představujeme v Artinbox Gallery, Helena Lukas skrz vizualitu záběrů z různých koutů světa, v druhém plánu vypráví příběh o hledání mapy života – o směru a smyslu toho odkud jdeme, proč a kam směřujeme.
Fotografie byly pořízeny v Římě, Praze, New Yorku, Istanbulu, Benátkách či Kataru, nebo z okýnka letadla či vlaku, nebo ze sedadla motorky. Zachycují hlučný pohyb velkoměst i tichá místa v míhající se krajině. Vidíme lidi, či jen siluety postav, ale stejně výmluvné jsou i stromy, nebe, okna, domy jako tiší svědci všeho kolem.

Výstava je jakýmsi vizuálním deníkovým záznamem vnitřního světa autorky, který zůstává pořád stejný, i když se kulisy světa vnějšího pořád mění. Skrz tento pohled je se záludnou otázkou: „Quo vadis?“ konfrontován i divák.

Nadia Rovderová, Praha, březen 2015

………………………………………………………………………….

Helena Lukas – curriculum vitae

1950 Helena Lukas se narodila v r. 1950 v Praze jako druhá dcera tanečnice Mileny Lukasové a fotografa Jana Lukase. Helena chodila původně do baletní školy, poté se dostala i k divadlu, a to díky otci, který byl dvorním fotografem v divadle Semafor. V 60. letech se stala jednou prvních dětských hvězd tohoto divadla. S Jiřím Suchým zpívala ve hře „Taková ztráta krve“ legendární Sluníčko.

1965 V létě 1965 opouští Prahu po dokončení základní školy v Karmelitské ulici.

1965 – 66 Žije v italských uprchlických táborech.

1966 – 1969 Studuje střední školu v New Yorku.

1969 – 1973 Studuje na Georgetown University ve Washington DC a Università di Roma.

1973 – 1978 Žije v New Yorku. (*1973 syn Matouš, *1976 dcera Kristina)

1978 – 1990 Žije s rodinou ve Fargu, Severní Dakota (*1978 syn Marek, *1982 dcera Anna)

1990 – 2004 Žije ve State College, Pennsylvania. Studuje a pracuje na Pennsylvania State University.

1998 – 1999 Fotografuje v Praze v rámci Fulbright stipendia.

2004 – 2015 Žije mezi New Yorkem, Prahou a Římem. Fotografuje a vyučuje fotografii na Pantheon Institute v Římě. Má čtyři děti a čtyři vnoučata.

English………………………………..

Helena Lukas: In Transit

(14. 3. – 14. 4. 2015)

curated by: Nadia Rovderová

The photographer Helena Lukas (*1950, Prague) considers her homes to be Prague, New York and Rome… from these places and many more come pictures full of color, movement and poetry. The exhibition presents photographs from the last ten years
of author’s work.
Helena Lukas has photography in her genes and under the skin. She grew up surrounded by photographs of her father, the legendary Jan Lukas. She helped him in the darkroom and in the compilation of photographic books. She accompanied him on his journey from Czechoslovakia via Italy to the USA. Today, together with her sister she manages his photographic archive.

The latest creations of Helena Lukas, however, are differ from her father’s (even if in the background, we find a variety of connections). Her images are in color, taken with a digital camera. Often she is close to the painting with light. Elsewhere again she is closer to color documentary photography, but always with a strong flair for the artistic side in terms of color and composition. Her approach to the photographic subject is  perceptively feminine, often emotional or nostalgic.

In the series “In Transit”  exhibited in the Artinbox Gallery, Helena Lukas through her visuality brings us into different corners of the world, and on another level she tells a story about the search for maps of life – about the direction and sense of where we come from, why, and where we are going.

The photos were taken in Rome, Prague, New York, Istanbul, Venice or Qatar, from the windows of planes or trains, or from the seat of a bike. They capture the movement of noisy cities and quiet places in the flickering landscape. We see people, or just silhouettes of figures, but equally profound are trees, sky, windows, houses that exist as silent witnesses all around.

The exhibition is a kind of visual diary recording the inner world of the artist, who always remains the same, even as the scenery of the external world keeps changing.  While seeing this exhibition, a persistent question: “Quo Vadis?” confronts the viewers and brings them along on a journey the photographer has traveled.

………………………………………………………………
Artinbox Gallery, Perlová 3, Praha 1, www.artinbox.cz

Aritnbox Gallery má otevřeno / is open:
út, čt: 14 – 16 h. nebo po domluvě: +420 777 748 433
tue, thu: 2 – 4 p.m. or by request: +420 777 748 433