Neizvestnij chudožnik / Неизвестный Художник / Unknown Artist

Neizvestnij Chudožnik / Неизвестный Художник / Unknown Artist
(27. 3. – 15. 4. 2014)

kurátorka / curated by: Nadia Rovderová
autorem námětu je a výstavu uvede: / theme + introduction: Eugen Kukla
poděkování / thanks to Libor Štěrba, Miloš Marek, Petra Áčová.

„Tisíce kilometrů od Prahy a pár verst od centra Novosibirsku, na rušném prospektu, v malém bytě na zvýšeném přízemí,
žije prý Неизвестный Художник.“ Ti, kdo ho viděli, takto na něj vzpomínají, ale mnoho takových není…

První česká prezentace svérázného umělce z Novosibirska. Jeho barevné fotografie s nádechem pop-artu se díky facebooku staly fenoménem i v Česku – přitahují svým humorem, ironií, poezií i smutkem oné „velké ruské duše“.

Fotografiemi Neizvestnogo Chudožnika vplujeme do světa podivné pohádky. Dějí se tam věci, jaké se často vymykají i té nejbujnější fantazii. Věci, domy, okna, ulice, stromy, nebesa fantaskně ožívají – podávají svědectví o tom, co viděli a zažili, promlouvají o věcech, o kterých se lidem na oněch fotografiích moc mluvit nechce… Vyjadřují se tajemně a v symbolech, ale přesto je docela jednoduché dovodit si tyto významy. Výstava, kterou jsme připravovali jeden a půl roku, se shodou okolností a politického vývoje stala v době svého konání silně aktuální… Vnímejte ji prosím jako obrazovou modlitbu za svobodu a mír v duších lidí v Rusku, na Ukrajině, u nás i všude jinde na světě.

Nadia Rovderová, Praha, březen 2014

Výstava je součástí Prague Photo Festivalu 2014.

The first presentation of this idiosyncratic artist from Novosibirsk. Thanks to Facebook, his colour photography with a touch of pop-art became a phenomenon also in the Czech Republic. They attract by means of the great humour, irony, poetry and sadness of the so-called large Russian soul.

Photographs of Unknown Artist brings us into the world of strange stories. Things which are happening there, are often beyond even the wildest imagination. Things, buildings,
windows, streets, trees, heavens come to life – they give us a testimony of what they saw and experienced, they speak about things which people in those photographs do not want to talk too much about… They use mysteries and symbols to express, yet it is quite simple to deduce these meanings. The exhibition, which we were preparing for one and a half year, coincidentally became very up-to-date… Please perceive the message of this exhibition as a visual prayer for freedom and peace in the hearts of people in Russia, Ukraine, in our country and everywhere else in the world.

Nadia Rovderová, Prague, March 2014

The exhibition is part of Prague Photo festival 2014.

CENÍK:

Fotografie vzniklé v letech 2010 – 2014, jsou z cyklu Moje neznámá Sibiř. Speciální edice připravena galerií Artinbox vrámci této výstavy existuje v sérii max. 3 tisků (vysokostálý pigmentový tisk) a jsou k mání za 4 800,- Kč bez rámu, nebo 5 300,- s rámem.

Událost na FB můžete sledovat zde:https://www.facebook.com/events/743490262335987/