Nadia Rovderová

http://www.rovderova.com/

Nadia Rovderová a její tvorba pod názvem FOTOFATAL byla poprvé představena koncem devadesátých let kurátorkou fotografie Lucií Benickou v rámci cyklu Nová jména v současné slovenské fotografii na výstavách v paláci Akropolis v Praze a v popradském Domě fotografie. Vystaveny byly tehdy první čtyři fotografické cykly. Deset let poté dvě paralelní výstavy pod názvem Fotofatal 1999 – 2009, které v r. 2009 proběhly v pražských galeriích Nostress a Karlin Kotelna Gallery poprvé uceleně přiblížily všech 12 cyklů tohoto velmi intimního a expresivního díla autorky, kde dlouhé expozice a rozostřené kontury suplují tah štětce. V tvorbě Nadi Rovderové se prolínají nejrůznější fotografické techniky, které však nejsou ničím jiným, než nástrojem k zachycení skrytých, opticky i časově neostrých dimenzí našeho světa. Jsou záznamem subtilního vidění emancipované umělkyně citlivě postihující vědomé plynutí času v meziprostorech našeho vědomí i nevědomí.

Helena Staub