Suzanne Pastor

Více o výstavě Suzanne Pastor v Artinbox Gallery: / More about exhibition of Suzanne Pastor in Artinbox Gallery:

http://www.artinbox.cz/?p=2084

http://suzannepastor.com/

Suzanne Pastor - der Schrei, asambláž, diapozitiv/elektronické komponenty, 2007