ARTBAZAR

ARTBAZAR V ARTINBOXU / ARTBAZAR IN ARTINBOX

29. 11. – 10. 12. 2011

29th November till – 10th December 2011

Ve středu a ve čtvrtek (30. 11. a 1. 12.)

10% sleva na všechno umění v rámci předvánočního ARTBAZARU V ARTINBOXU.

Autorský šperk, design, móda a doplňky: 5% sleva.

On Wednesday and Thursday (the last November and the first December day):

10% discount on all art items  within the pre-Christmas ARTBAAZAR IN  ARTINBOX.

Designer jewelry, design, fashion and accessories: 5% discount.

Přehršle velkého, malého i nejmenšího umění, autorských šperků a designu./  Heaps of large, small and smallest art,design and jewelry.

Vánoční inspirace na dárky pro milovnice/milovníky krásy a umění. / Christmas inspiration for lovers of art and beauty.

Pro všechny cenové kategorie. / All price categories.

Špičková díla světových mistrů: / Top works by masters of the world:

Salvator Dalí

Endre Nemes

Victor Vasarely

Andy Warhol…

Špičková díla českých mistrů: / Top works by Czech masters:

Bohuslav Reynek

Zdeněk Sýkora

Josef Váchal

Vincenc Vingler

Jan Zrzavý…

Fotografie nežijících mistrů: / Art photography by non-living Czech masters:

František Drtikol

Vilém Heckel

Jaroslav Rössler

Josef Sudek

Daguerrotypie z pol. 19. století… / Daguerreotypies from the middle of 19th century …

Současná výtvarná fotografie: / Contemporary art photography:

Milota Havránková

Suzanne Pastor

Jan Saudek

Peter Župník…

Současná socha, malba, grafika: / Contemporary sculpture, painting, graphics:

Roman Franta

Xénia Hoffmeisterová

Martina Chloupa

Martin Šárovec

Jan Švankmajer…

Autorský šperk, design, móda, doplňky: / Designer jewelry, design, fashion, accessories:

Michaela Gorcová

Jan Jaroš

Kolouchův sen – Hana Poislová

Markéta Poislová

Hanuš Lamr

Zlatka Lamrová

Eva Pelechová

Nikola Semotánová

Hana Vinklárková …

TrashMade.cz: Linda Čihařová, Jana Chaklosh, Anna Kozlová.

NYMPH – móda s nápadem… / fashion with an idea …

Artbazar poté v zredukované podobě poběží v menším sálu galerie až do 21. 12. 2011.

Artbazar will run in a smaller gallery hall  until 21 st December 2011