Pavel Mára

Artinbox – Galerie fotografie vás srdečně zve na svou třetí autorskou výstavu. Po výstavách Jana Švankmajera (prosinec 2010 – leden 2011) a Miloty Havránkové (červen – červenec 2011) uvádíme:

PAVEL MÁRA: První a poslední?
7. 10. – 22. 10. 2011
Kurátorka: Nadia Rovderová

Vernisáž ve čtvrtek 6. 10. 2011 v 18 hodin.
Výstavu uvede: Aleš Kuneš.
Na vernisáži zahraje: Vladimír Mišík.

Fotografie Pavla Máry aplikované na filmové fólie, kov i sklo z počátků autorovy tvorby, jež vystavuje galerie Artinbox, jsou konfrontovány s jeho nejnovějšími díly vytvořenými prostřednictvím digitálních technologií. Také jedny z prvních Márových fotografií z konce 60. let, jimiž se prezentoval u přijímacích zkoušek na FAMU, a které se v 80. letech staly podklady těchto aplikací, se zde potkají s jeho posledními pracemi, dokončenými před několika týdny. Co mají společného? Cesta po spirále jako téma výstavy k autorovu životnímu jubileu.