Suzanne Pastor – der Schrei

Suzanne Pastor – der Schrei
asambláž, diapozitiv/elektronické komponenty, 2007
– 14 000,- Kč