Luboš Plný (*1961)

Luboš Plný is a Czech painter and a conceptual artist. Since he did not attend an art school, is completely self-taught and creating art often served him as a form of autotherapy, his work is often classified into art brut. The main focus of his art is on the human body, often with close attention to anatomy. This can be seen in his “anatomical self-portraits”, forming a substantial portion of hi oeuvre. In these ink drawings, he slices his body into single layers, analyzing them in great detail. This elaborate way of recording his own body appears also in Plný’s conceptual projects, such as his long-term quest to obtain the title of “Academic model”, during which he aimed to perfect his posture, art history knowledge and collected a broad range of medical data. In his diaries, he almost obsessively documents all his daily activities, information about his health and also astrological and meteorological data. In 2017, he was the only Czech artist presented at the international exhibition Viva Arte Viva! at the 57th Venice Biennale. Some of the artworks presented were on loan from the French art brut collector Bruno Decharme’s collection and from Centre Pompidou in Paris, which owns several of his pieces. 

 Luboš Plný je český malíř a konceptuální umělec. Jelikož neabsolvoval žádnou uměleckou školu, je autodidakt a jeho tvorba má často autoterapeutický rozměr, jeho tvorba je často řazena do kategorie art brut. Zaměřuje se zejména na lidské tělo, často na jeho anatomii. Tuto tendenci můžeme pozorovat v jeho „anatomických auto-portrétech“, které tvoří zásadní část jeho tvorby. V těchto tušových kresbách Plný rozkládá tělo na jednotlivé vrstvy a orgány, které velmi podrobně zkoumá. Tento propracovaný způsob zkoumání vlastního těla se objevuje i v jeho konceptuálních projektech, jako byla například jeho dlouhodobá cesta k získání titulu „akademický model“, během níž si kladl za cíl zlepšit své držení těla a vědomosti z dějin umění a sesbíral mnoho dat o svém tělesném zdraví. Ve svých denících si skoro až obsedantně zaznamenává své každodenní aktivity, informace o svém zdraví a astrologická a meteorologická data. V roce 2017 byl Plný jediným českým umělcem vystaveným na mezinárodní výstavě Viva Arte Viva! V rámci 57. Bienále v Benátkách. Řada z vystavených děl byla zapůjčena ze sbírky francouzského sběratele art brutu Bruno Decharma a z pařížského Centre Pompidou, které vlastní několik jeho děl.