Hella Hammid (1921 – 1992)

Hella Hammid was a German American photographer, born to a Jewish family in Germany. After emigrating to the US, she briefly attended the short-lived experimental Black Mountain College and later worked as a freelance photographer, contributing to Life, The Sun, The New York Times or the Los Angeles Times. She taught photography at University of California in Los Angeles (UCLA) and her work was featured at many exhibitions, most prominently at the influential 1955 MoMA exhibition The Family of Man or at The Camera as Witness at Expo 67 in Montreal. Candid, black-and-white portraits of families are characteristic of her work and for many years her main focus was documentary photography of children. She also collaborated as a cinematographer with her husband, the avant-garde filmmaker of Czech origin, Alexander Hammid (originally Hackenshmied), and together they made experimental films such as At Land (1944) and Ritual in Transfigured Time (1945). Hammid had clairvoyant abilities and worked participated in several experiments in remote viewing led by CIA.  

 Hella Hammid byla německo-americká fotografka, narozená do židovské rodiny v Německu. Po emigraci do Spojených států, Hammid krátce navštěvovala experimentální školu Black Mountain College a poté pracovala jako fotografka na volné noze a příspívala například do Life, The Sun, The New York Times nebo Los Angeles Times. Vyučovala fotografii na Kalifornské Univerzitě v Los Angeles (UCLA) a její tvorba byla vystavena na mnoha výstavách, z nichž je hodno vyzdvihnout například významnou výstavu The Family of Man, jež se konala v newyorském Museum of Modern Art (MoMA) v roce 1955 nebo na výstavě The Camera as Witness, uspořádané v rámci Expa 67 v Montrealu. Pro její tvorbu jsou typické nearanžované černobílé portréty rodin a mnoho let se zaměřovala na dokumentární fotografii dětí. Se svým manželem, avantgardním režisérem s českým původem, Alexanderem Hammidem (roz. Hackenshmied), spolupracovala jako kameramanka. Společně pracovali na experimentálních filmech jako je At Land (1944) či Ritual in Transfigured Time (1945). Hammid měla jasnovidné schopnosti a účastnila se několika experimentů dálkového vidění, pořádaných CIA.