Barbora Balek (*1978)

Bálková is an artist and a photographer. She works with mixed media, combining classical elements of paintings, photographs, sculptures and installations with new media. She studied New Media at the Academy of Fine Arts (AVU) in Prague in the studios of Jiří David and Veronika Bromová, where she graduated in 2006. In her work she deals with human identity and its transformations, often focusing on female experience in particular. In 2005, Bálková was awarded the bi-annual award for art students. Her work was featured at Praguebiennale 3 in 2007, Praguebiennale 4 in 2009, Prague Photo in 2009 and many group exhibitions, including The Intimate Circle in Contemporary Czech Photography in 2013 in Prague City Gallery (GHMP).

Barbora Balek je česká umělkyně a fotografka. Často mísí různá média a kombinuje tradiční elementy malby, fotografie, sochy a instalace s novými médii. Studovala Nová média na Akademii výtvarných umění v Praze v ateliérech Jiřího Davida a Veroniky Bromové, kde v roce 2006 studia dovršila. Ve své tvorbě se zabývá lidskou identitou a jejími proměnami, často se zaměřením na ženskou zkušenost. V roce 2005 Balek dostala Essl Award, udělovanou obrok studujícím uměleckých škol. Její díla byla vystavena na Praguebiennale 3 v roce 2007, Praguebiennale 4 v roce 2009, Prague Photo téže roku a na mnoha skupinových výstavách, včetně výstavy Vnitřní okruh v současné české fotografii v Galerii hlavního města Prahy.