Smích a zapomnění / Laughter and Forgetting (17. 11. – 12. 12. 2014)

foto: Eugen Kukla, 28.10.2014, Pražský Hrad

SMÍCH A ZAPOMNĚNÍ / LAUGHTER AND FORGETTING

10. tématická výstava, tentokrát věnovaná 25. výročí sametové revoluce

10th theme exhibition, this time dedicated to 25th aniversary of the Velvet Revolution

(17. 11. – 12. 12. 2014)

otevřeno / open:

pondělí / monday 17. 11. 2014 od 11 do 18 hod. / 11am – 6 pm

poté: út/tue, čtv/thu: 14 – 16 hod, 2-4-pm

Fotografie z vernisáže a instalace výstavy jsou k shlédnutí zde: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.737131749692849.1073741856.100551130017584&type=3

Událost můžete sledovat a svoji účast potvrdit zde: https://www.facebook.com/events/293847157488668/

autoři / authors:

Karel Cudlín

Jiří Hanke

Eugen Kukla

Stanislav Krupař

Dana Kyndrová

Tomáš Pospěch

Karel Tůma

Jakub Skokan

Evžen Sobek

Torsten Schumann

Jan Šibík

Jindřich Štreit

David Těšinský

kurátorka / curated by:

Nadia Rovderová

expozici doplňuje / part of the exposition is:

Malé filmové setkání s Václavem Havlem ❤

Short film clip with Václav Havel ❤

Expozici doplňuje Malé filmové setkání s Václavem Havlem, které připravilo Museum Montanelli, a jenž se postupně bude promítat na několika místech v Praze u příležitosti listopadového výročí. Je nám ctí, že se můžeme této akce účastnit.

Pane prezidente, děkujeme, zůstáváte mezi námi…

Short film clip with Václav Havel prepared by Museum Montanelli is part of the exposition in Artinbox Gallery. This short film will be presented on several places in Prague in occasion of Velvet Revolution Anniversary.

Thank you, Mr. President, you will allways stay with us…

„Ať pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí!“ Václav Havel

Čtvrt století je dlouhá doba v životě člověka i národa. Výstava Smích a zapomnění se snaží na různých výsečích našeho života pátrat, kde jsme a kam směřujeme 25 let po revoluci. Ona revoluce proběhla tak něžně a hladce, až se ji začalo říkat „sametová“. Otázky, které si m. j. klademe, jsou, neproběhla-li revoluce až příliš něžně… Jak léta ubíhají, najednou se začali ve veřejném životě vynořovat struktury, které nebyly v porevolučním něžném opojení náležitě právně izolovány od vstupu do vrcholných pater moci, politiky, byznysu… Smutné je, že tento nenápadný převrat hodnot a mocenského směřování společnosti se děje za použití demokratických prostředků. Ona rozhodnutí činí lid, který jakoby se nepoučil… kvete vzpomínkový optimismus a amnézie národa vede k nepoučitelnosti z cizích, stejně jako vlastních chyb… Před 5 lety, 14. listopadu 2009, mluvil Václav Havel k studentům Filozofické fakulty UK, m.j. o symptomu, kdy dlouhodobě věznění lidé nezvládají tíhu svobody a odpovědnosti, a radši se dobrovolně vrací do vězení, kde nemusí činit vážná, či méně vážná rozhodnutí, kde vše má předem daný řád a strukturu. Podobnému symptomu tehdy připisoval nárůst preferencí komunistů hlásajících hesla jako: Klid na práci, či Republiku si rozvracet nedáme… Jeho slova se zdají o to naléhavější dnes, kdy jakoby se jeho odchodem uvolnila ve společnosti stavidla nutné míry, vkusu, slušnosti, ohleduplnosti a pravdomluvnosti. Heslo „Láska a pravda musí zvítězit nad lží a nenávistí!“, dráždí v jistých kruzích stále víc. „Pravdoláskaři“ mezitím dostali spoustu jiných nálepek, vzpomeňme jen poslední nařčení z lumpenkavárenství… Společnost se polarizuje. Galerie Artinbox reaguje tímto projektem na tyto nedávné, ale připomíná i dřívější události, stejně tak se snaží vypíchnout některá témata, která charakterizují porevoluční vývoj v naší společnosti.

Prezentujeme fotografie dvanácti českých a jednoho německého fotografa. Aktuální záběry z dění na české politické scéně jsou k vidění na snímcích Jana Šibíka a Eugena Kukly. Jeden z dvorních fotografů Václava Havla Karel Cudlín představuje soubor devíti fotografií, které ilustrují Havlovu roli v československé a posléze české politice od roku 1989 do roku 2003. Bizarním proměnám a fantaskní vizualitě našich měst se ve svých barevných snímcích věnuje německý fotograf Torsten Schumann, původem z Dráždan, momentálně žijící v Berlíně. Jeho snímky byly pořízeny jak v Praze, tak v bývalém východním Německu. Podobně bizarní pohled na české lidi v podivných exteriérech nalezneme ve výběru barevných snímků z cyklů Home Sweet Home a Life in Blue od Evžena Sobka. Různé sociální fenomény zpracovávají jednotlivé soubory dalších autorů. Jiří Hanke ve svém souboru Podnikatelé mapuje téma nových možností, jenž se lidem po revoluci otevřely a způsobu, jak se jich zhostili podnikatelé ve městě Kladno. Vyšší stupeň byznysu v kontextu mezinárodních korporací fungujících v Česku, zachytil Tomáš Pospěch v barevném souboru Corporations – Look at the Future. Dana Kyndrová  na výstavě prezentuje část svého dokumentárního souboru o fenoménu  bezdomovectví. Nejmladší autor David Těšínský fotografoval komunitu lidí závislých na drogách. Stanislav Krupař a Karel Tůma představují soubory dokumentárních fotografií z z ultrapravicové scény, z demonstrací a shromáždění  různých zájmově orientovaných skupin… Jindřich Štreit vystavuje část souboru Cesta ke svobodě (drogová tématika), pak snímky z českých „pasťáků“ – nápravních zařízení pro mladistvé a rovněž ze zařízení pro mladé lidi tělesně či mentálně postižené. Život slepého chlapce Lukáše zachycuje ve svém fotografickém cyklu Jakub Skokan.

Omezené prostory a záběr naší galerie neumožňují zahrnout další a další porevoluční fenomény české společnosti, které byly zdokumentovány a zasloužily by si pozornost. Doufáme však, že jako podnět k zamyšlení a diskusi tato výstava prozatím postačí. Diskuse je nezbytná v každé době, dnes však o to víc, protože se opět ke slovu a moci dostávají skupiny a lidé hlásající polopravdy a lži. Je nutné před tím nezavírat oči a snažit se šířit pravdivé informace, veřejně polemizovat a vyjadřovat svůj názor, či už slovem, či obrazem…

Je nutné neustále pomáhat pravdě a lásce vítězit zas a znovu nad lží a nenávistí.

Nadia Rovderová, Praha, listopad 2014

Autoři / authors: Karel Cudlin, Jiří Hanke, Eugen Kukla, Stanislav Krupař, Dana Kyndrová, Tomas Pospech, Karel Tůma, Jakub Skokan, Evžen Sobek, Torsten Schumann, Jan Sibik, Jindřich Štreit, David Tesinsky.

kurátorka / curated by: Nadia Rovderová

Technická spolupráce / technical cooperation: Antonín Vrňák, Miloš Marek, Libor Štěrba, Dana Michlová – rámování.

Výstavu Smích a zapomnění v galerii Artinbox podpořil Státní fond kultury. Výstavní program galerie podpořila Městská část Praha 1.

LAF projekt, vznikl v r,. 2009, jeho autorkou je: Hana Jakrlova / LAF project was founded in 2009, author of the project is: Hana Jakrlová

O historii projektu LAF, na který výstava volně navazuje:

Projekt vznikl začátkem roku 2009. S ideou a názvem projektu tehdy přišla fotografka Hana Jaklová. Oslovila mně, abych se ujala kurátorství stejnojmenné výstavy inspirované názvem románu Milana Kundery, jenž měla připomenout 20. výročí Sametové revoluce. Ta se posléze konala v říjnu 2009 v rámci Fora 2000 v paláci Žofín, poté měla reprízu ve Francouzském institutu v Praze. V letech 2009 – 10 na přípravě těchto výstav spolupracovali m. j. Philippe Dollo, Martina Hušková, Hana Jaklová, Tomáš Pospěch, Peter Behrman de Sinéthy a další.

Výstavy se tehdy účastnilo 24 fotografů z 12 zemí: Nadia Shira Cohen, Tomáš Pospěch, Michel Bourguet, Jan Šibík, Jindřich Štreit, Dean Batak, Markéta Luskačová, Alena Dvořáková, Viktor Fischer, Patrick Rimond, Jakub Skokan, Chin Chin Wu, Karel Tůma, Petr Willert, Paul Pacey, Eugen Kukla, Mathew Sleeth, Phillipe Dollo, Dana Kyndrová, Hana Jakrlová, Andrea Micheli, Evžen Sobek, Martin Kollár a Gueorgui Pinkhassov.

Po pěti letech jsem se rozhodla na projekt volně navázat v rámci programu Galerie Artinbox a reflektovat tak 25. výročí Sametové revoluce. Tentokrát jsem výběr postavila na souborech českých fotografů, výjimku tvoří německý fotograf Torsten Schumann. Osm autorů, prezentujících své soubory v Artinbox Gallery, se účastnilo projektu i před 5 lety, u poloviny z nich jsem však vybrala částečně, nebo úplně jiné soubory fotografií. Zařadila jsem aktuální politická a společenská témata.

V současnosti LAF projekt žije už samostatným životem v rámci jiné skupiny milovníků fotografie, m.j. se ho ujala v Praze žijící americká fotografka Natalia Vásquez. Více informací na FB stránkách: L.A.F. Project.