PF 2012

Artinbox Galerie vám přeje úspěšný nový rok!

Artinbox Gallery wishes you a happy New Year!

Pozor! Od ledna nová otevírací doba: úterý, čtvrtek: 14 – 16 h.
Nebo na vyžádání. Volejte: 777 184 335
Attention! New opening hours: Tuesday, Thursday: 2 – 4 p.m.
or by request. Call: 777 184 335